Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 13 lipca 2024
Imieniny: Małgorzata, Ernest, Henryk
deszcz
21°C

Ogłoszenia

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE
KANDYDATÓW DO ŚWIADCZENIA  USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ  W RAMACH REALIZOWANEGO RESORTOWEGO PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI  SPOŁECZNEJ  „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu poszukuje do pracy osób do świadczenia  tzw. opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych  w stopniu znacznym oraz osób sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.    
                                                                                                                          
Wymagania niezbędne:
1.    Posiadanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta 
LUB 
2.    Posiadanie dokumentu potwierdzającego co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami , np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami lub wolontariatu. 

Udzielane wsparcie odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób zakwalifikowanych do udziału w programie. 

Wymagania dodatkowe:
1.    dyspozycyjność,
2.    komunikatywność,
3.    umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami.

Miejsce realizacji umowy:
1.    miejsce zamieszkania uczestnika Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. 

Wymagane dokumenty:
1.    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), ukończone kursy,
2.    druk kwestionariusza osobowego,  
3.    klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych – do pobrania jako załącznik do niniejszego ogłoszenia, 
4.    inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

Forma zatrudnienia - umowa zlecenie.

Program będzie realizowany do 30.11.2024 roku.

Pytania kierować można do Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu  osobiście (05-870 Błonie, ul. Wyszyńskiego 13) lub pod nr telefonu: 22 770 70 44.

1.    Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie OPS w Błoniu, w kopercie z dopiskiem: dotyczy ogłoszenia o ofercie pracy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 lub listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie. 

 

 


 

Ogłoszenie o rekrutacji do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
    
Nagłówek logo OPS - MRiPS
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu prowadzi rekrutację do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

1.    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2.    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

        a. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
        b. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

poprzez  umożliwienie  uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. 

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad ww. osobami, w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawujących całodobową opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami.
Pogram finansowany jest w całości z Funduszu Solidarnościowego.

Za realizację usługi opieki wytchnieniowej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Błoniu pod numerem telefonu: 22 770 70 44. 

Dokumenty rekrutacyjne podpisane przez osobę zainteresowaną lub opiekuna prawnego należy złożyć w formie papierowej w Biurze Programu (OPS w Błoniu , ul. Wyszyńskiego 13, pok. Nr 8) lub wysłać pocztą

Załączniki - do odbioru w pokoju nr 8 
1.    Karta zgłoszenia do programu,
2.    Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.


 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.