Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 13 lipca 2024
Imieniny: Małgorzata, Ernest, Henryk
deszcz
21°C

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczną mogą uzyskać osoby i ich rodziny, których dotyczy:
• ubóstwo,
• sieroctwo,
• bezdomność
• bezrobocie,
• niepełnosprawność,
• długa lub ciężka choroba,
• przemoc w rodzinie,
• handel ludźmi,
• macierzyństwo lub wielodzietność,
• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
• trudności w integracji - jeśli jesteś cudzoziemcem i masz w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w związku z określoną sytuacją (art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach),
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
• alkoholizm lub narkomania,
• zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, np. pożar, lokalna powódź, wypadek,
• klęska żywiołowa lub ekologiczna.

 

1. Kryteria dochodowe:
• kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej to 776 zł,
• kryterium dochodowe na osobę w rodzinie to 600 zł.

2. Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
• maksymalna kwota zasiłku stałego - w wysokości 1000 zł,
• kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 345 zł.

 

Jak otrzymać pomoc?
Aby uzyskać świadczenie z pomocy społecznej wnioskodawca (osoba potrzebująca udzielenia pomocy lub osoba działająca w jej imieniu) powinien zgłosić wniosek o udzielenie pomocy.
Wniosek o udzielenie pomocy może być zgłoszony w formie:
- pisemnej, złożonej w ośrodku lub przesłanej pocztą (podanie bez adresu osoby zgłaszającej się o pomoc pozostawia się bez rozpatrzenia z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia wywiadu),
- telefonicznej,
- ustnej, w formie protokołu złożonej bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego.

W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny jest zobowiązany do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest jednoznaczny z rezygnacją z pomocy.

Celem wywiadu jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty, na podstawie których pracownik socjalny będzie mógł ustalić dane personalne, stan rodziny, stan zdrowia oraz sytuację bytową i finansową.

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązanie między innymi do przedstawienia:
• dowodu tożsamości,
• zaświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – według wzoru OPS, do pobrania z zakładki „ druki do pobrania”
• dowód zapłaty alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
• decyzji w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, itp.,
• orzeczenia komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, orzeczenia lekarza orzecznika, orzeczenia komisji lekarskich,
• orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
• zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych,
• zaświadczenie ze szkoły, jeżeli dzieci uczą się,
• decyzji z urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną,
• oświadczenie o stanie majątkowym,
• dokumentów potwierdzających wydatki (np. rachunki za energię, gaz, itp.).
W każdym indywidualnym przypadku pracownik socjalny może prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Udzielając pomocy ośrodek bierze pod uwagę sytuację wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.